Epimethues

09 april 2009

Torsdag

Filed under: Helger — admin @ 8:56

Och inte vilken torsdag som helst idag utan skärtorsdagen. I gamla tider var det den här dagen som häxorna gav sig i väg till Blåkulla. Företrädelsevis använde de kvastar som de åkte på för att träffa och få umgås med hin håle själv.

Powered by WordPress