Epimethues

28 mars 2019

Sitta

Filed under: Aktiviteter — admin @ 17:42

Sitta har blivit det nya röka enligt somliga och ståbord har upplevt en renässans vilket inte är så underligt då det kan finnas fördelar med att just stå hellre än att sitta. Speciellt gäller det dem av oss som i vanliga fall har stillasittande jobb. Sammanträden har traditionellt varit något som utförts sittandes men tiderna förändras och nya traditioner föds fram ur de gamla. Men att stå vid ett konferensbord vid exempelvis en mässa om trädgårdsarbete, något som oftast kräver en rätt så fysisk ansträngning, då är troligen inte de berörda parterna speciellt stillasittandes på jobbet såvida det inte är ekonomiavdelningen som är inbjuden. Då känns det som alternativet med ett trevligt höj och sänkbart bord är att föredra för att variera sig och det kanske känns mer tilltalande samt inkluderande för alla att kunna välja lite mellan alternativen. För arrangörens skull så borde ett sådant bord, om det även är fällbart och/eller stapelbart vara det mest tilltalande alternativet av logistiska skäl samt för de besökandes skull. Flexibilitet är nyckelordet för ett lyckat möte och det gäller även bordet.

Powered by WordPress