Epimethues

09 april 2009

Torsdag

Filed under: Helger — admin @ 8:56

Och inte vilken torsdag som helst idag utan skärtorsdagen. I gamla tider var det den här dagen som häxorna gav sig i väg till Blåkulla. Företrädelsevis använde de kvastar som de åkte på för att träffa och få umgås med hin håle själv.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress