Epimethues

10 februari 2011

Vatten

Filed under: Boende — admin @ 16:16

Alla villaägare och fritidshusägare vet hur viktigt det är med ett välfungerande system för vattenrening. Rent vatten är lite av en självklarhet för de flesta av oss, men faktum är att utan en ordentlig vattenanalys och ett bra järnfilter är det lätt hänt att järnhalten ökar samt mängden koppar, kalk och humusämnen skjuter i höjden.

Utan en grundlig vattenanalys och ett fungerande system för vattenrening, exempelvis ett järnfilter kan vattnet bli missfärgat och i många fall helt obrukbart. Ett systen för vattenrening utan ett järnfilter kan göra vattnet brunaktigt och grumligt och i ledningarna bildas bruna beläggningar. I sådana fall är ett järnfilter en billig försäkring och ditt vatten förblir drickbart.

En vattenanalys kan visa på att ditt vatten innehåller höga mängder kalk. Detta kan även visa sig då vattnet blir vitt och missfärgat. Blir vattnet gult innebär det höga mängder av koppar och blir det grönt kan orsaken troligtvis vara för höga mängder humusämnen.

Powered by WordPress