Epimethues

21 oktober 2009

Påbörjat

Filed under: Sjukdomar — admin @ 12:47

Och så gick vaccineringen igång efter en viss tids försening med leveranser. Man kan konstatera att med en egen vaccinfabrik hade vi nog haft en bättre leveranskapacitet än som nu är fallet.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress