Epimethues

25 juni 2009

Hämnas

Filed under: Ekonomi — admin @ 11:19

Ett intressant sätt att hämnas dåliga bankplaceringar gjorde några tyska pensionärer.
De kidnappade helt enkelt bankmannen och utsatta honom för en otrevlig behandling i hopp om att kunna säkerställa en del pengar i alla fall.
Nu gick inte de så bra då polisen grep dem till slut.
Om det där sprider sig lär alla banker sakna personal snart.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress