Epimethues

26 juni 2009

Arbete

Filed under: Bostad — admin @ 11:19

De som stannar hemma under semestern brukar göra det av två skäl. Antingen så har de inte råd att åka på semester eller så finns det alternativet att de arbetar hemma med att fixa och renovera huset. Det sista alternativet är onekligen mer stimulerande och trevligt att syssla med.
Att fixa till ett nytt villastängsel kring tomten för att man har lust och råd är onekligen trevligare än att sitta hemma bara för att man inte har råd att åka bort.
Fast i tider som dessa är nog valmöjligheterna för en del lite mer begränsade än de annars brukar vara.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress